Podstawowe parametry spawania migomatem

25.11.2021

Opis podstawowych parametrów spawania spawarką typu migomat. 

Wyjściowy prąd spawania (I) i prędkość podawania drutu
 • Prąd spawania ma bezpośredni wpływ na wtapianie,
 • Jest on też wprost proporcjonalny do prędkości podawania drutu,
 • Jednocześnie jest odwrotnie proporcjonalny do długości wolnego wylotu drutu. To znaczy, że wzrost odległości powoduje spadek prądu, a spadek odległości przekłada się na wzrost prądu.
Napięcie łuku (U)
 • Napięcie łuku ma bezpośredni wpływ na długość łuku i tryb przenoszenia materiału,
 • Podczas spawania spawarką typu migomat za regulację napięcia łuku odpowiada źródło prądu,
 • Napięcie na zaciskach odnosi się do napięcia pomiędzy zaciskami źródła prądu (+ i –),
 • Napięcie łuku odnosi się do zmierzonego, rzeczywistego napięcia łuku. Jest ono niższe niż napięcie na stykach o straty w kablach,
 • Strata napięcia na kablach może sięgać nawet kilku woltów (V),
 • Zależy ona od długości i pola przekroju kabli, a także od liczby połączeń kabli,
Dynamika łuku (indukcyjność)
 • Parametr ten służy do sterowania indukcyjnością źródła prądu, która wpływa na zwarcia podczas spawania łukiem zwarciowym,
 • Indukcyjność wpływa na wzrost prądu podczas zwarcia w łuku oraz jego ponowne zajarzenie,
 • Regulacja dynamiki łuku pozwala kontrolować częstotliwość zwarć, temperaturę i odpryski podczas spawania łukiem zwarciowym.

Charakterystyka niskiej indukcyjności : 

 • wysoka częstotliwość zwarć,
 • łuk twardy,
 • zimny łuk,
 • stabilny łuk,
 • więcej odprysków,
 • CO2 jako gaz osłonowy do spawania stali.

Charakterystyka wysokiej indukcyjności : 

 • niska częstotliwość zwarć,
 • łuk miękki,
 • ciepły łuk,
 • mniejsza stabilność,
 • mniejsza ilość odprysków,
 • mieszanka gazów osłonowych do spawania stali.
Prędkość spawania (v)
 • Dotyczy prędkości przesuwania uchwytu spawalniczego podczas spawania migomatem,
 • Wpływa ona na profil spoiny, wtapianie i ilość wprowadzanego ciepła,
 • Instrukcje WPS określają dopuszczalny zakres prędkości spawania,
 • Standardowa jednostka miary to mm/ min.
Odległość końcówki prądowej od elementu spawanego
 • Odległość końcówki prądowej od elementu spawanego podawana jest w milimetrach,
 • Parametr ten wpływa na prąd spawania, wtapianie, osłonę gazu i – w niektórych przypadkach – na stabilność łuku,
 • Instrukcje WPS określają dopuszczalny zakres odległości końcówki prądowej od elementu spawanego.
 • Funkcja spawalnicza WisePenetration+ Kemppi utrzymuje stały prąd spawania niezależnie od zmiany odległości końcówki prądowej od elementu spawanego,
 • Funkcja reaguje na nierówny ruch uchwytu i utrzymuje stałe wtapianie, nawet jeśli odległość się zmienia.
Sposób przesuwania uchwytu MIG
 • Uchwyt spawalniczy  migomatu można prowadzić nachylony pod kątem 0–15° w stosunku do kierunku jego przesuwania – w tył (ciągnięcie) lub w przód (pchanie). Zbyt ostry kąt uchwytu sprawia, że gaz osłonowy niewystarczająco chroni jeziorko spawalnicze, które staje się podane na utlenianie i zanieczyszczenie.
 • Wystawienie jeziorka spawalniczego na działanie ciśnienia łuku ma też wpływ na profil jeziorka i wtapianie.
 • Przykład: podczas spawania cienkich blach i wykonywania spoiny doczołowej zaleca się pchanie uchwytu, dlatego że mniejsze wtapianie zmniejsza ryzyko przepalenia materiału spawanego.