Profesjonalne Badania Techniczne Urządzeń Spawalniczych

Czy jesteś pewien, że Twoje urządzenia spawalnicze są w pełni sprawne i bezpieczne do pracy? Nie ryzykuj, zaufaj profesjonalistom w dziedzinie badania technicznego spawarek!

Oferujemy kompleksowe usługi badania technicznego urządzeń spawalniczych, zapewniając naszym klientom spokój umysłu i gwarancję bezpiecznej oraz efektywnej pracy. Nasz zespół doświadczonych techników specjalizuje się w przeprowadzaniu szczegółowych inspekcji oraz testów, aby upewnić się, że Twoje spawarki spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Co składa się na badanie techniczne?

Zgodnie z Normą PN-EN 60974-4:2017-01​, kontrola i badania urządzeń spawalniczych to kluczowy krok w zapewnieniu ich bezpiecznego i efektywnego działania. Procedury te obejmują zarówno regularne kontrole okresowe, jak i badania po naprawie, mające na celu zapewnienie, że urządzenia są w pełni sprawne i spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz jakości.

Podczas kontroli okresowych przeprowadza się kompleksową ocenę stanu technicznego urządzenia. W ramach tego procesu, poza kontrolą wizualną, przeprowadza się również badania elektryczne, obejmujące m.in. pomiar napięcia w stanie bez obciążenia, rezystancji izolacji oraz przewodu ochronnego. Te testy pozwalają zweryfikować integralność elektryczną urządzenia oraz wykryć ewentualne problemy, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu operatora lub jakości wykonywanych spoin.

Natomiast badania po naprawie to szczególnie istotny etap, który następuje po każdej interwencji serwisowej lub naprawie urządzenia. Oprócz powtórzenia testów przewidzianych w kontrolach okresowych, badania po naprawie obejmują również szczegółowe sprawdzenie działania urządzenia. W tym kontekście istotne jest sprawdzenie zgodności działania urządzenia, w tym urządzeń włączających/wyłączających obwód zasilania oraz urządzeń obniżających napięcie. Ponadto, należy zweryfikować poprawność pracy magnetycznych zaworów gazu oraz działanie lampki sygnalizacyjnej lub kontrolnej.

Przestrzeganie wytycznych Normy PN-EN 60974-4:2017-01​ i regularne przeprowadzanie kontrolnych badań technicznych to kluczowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa i sprawności urządzeń spawalniczych. Dzięki temu można uniknąć potencjalnych awarii, poprawić efektywność pracy oraz zapewnić odpowiednie warunki do wykonywania jakościowych spoin.

Zaufaj nam jako swojemu partnerowi w zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności Twoich urządzeń spawalniczych. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach badania technicznego i umówić się na wizytę!

Telefon kontaktowy: (22) 654 81 60, (22) 620 10 72