Spawarka Migomat/MMA/TIG/ Plazma Stahlwerk CTM - 250 ST

Producent:
Kod produktu: SWCTM-250ST
Dostępność: Produkt niedostępny

Najlepszy, warsztatowy kombajn spawalniczy na rynku.

 

CTM-250 ST to urządzenie wielofunkcyjne, które idealnie sprawdzi się w każdym warsztacie czy gospodarstwie domowym. Maszyna ta posiada następujące funkcje:

 • MMA (spawanie elektrodą otuloną)
 • MIG/MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych)
 • TIG (spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych)
 • PLAZMA (cięcie za pomocą łuku plazmowego)

1

 

Spawanie Elektrodą otuloną (MMA)

 

Spawanie MMA to jedna z najbardziej powszechnych i uniwersalnych metod spawania. Podczas tego procesu łuk elektryczny jednocześnie nagrzewa materiał i topi elektrodę w wyniku czego materiały łączą się i powstaje spoina. Zakres prądu podczas spawania tą metodą to 10 - 200 A. Urządzenie posiada następujące funkcje ułatwiające spawanie  MMA:

 • Hot Start (większe napięcie przy starcie ułatwiające zajarzenie łuku elektrycznego)
 • Anti-Stick (odcina prąd spawania w momencie przyklejenia się elektrody co ułatwia jej oderwanie od materiału.

2

 

Spawanie metodą MIG/MAG

 

Spawanie MIG/MAG to jedna z łatwiejszych metod spawania. Polega ona na spawaniu elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych. Możliwe jest również zastosowanie drutu samoosłonowego jak i drutu proszkowego. Za pomocą podajnika drut automatycznie jest podawany poprzez uchwyt spawalniczy. Urządzenie obsługuje rolki drutu do 5 kg. Zakres prądu spawania tą metodą to 40 - 200 A. Spawarka CTM - 250 ST ma szereg parametrów, które pomogą w odpowiednim ustawieniu urządzenia do spawania:

 • Synergia (jednym pokrętłem ustawiamy powiązane ze sobą parametry spawania co pozwala na szybie i łatwe ustawienie urządzenia)
 • 2T/4T (spawanie w dwutakcie i w czterotakcie)
 • Manualne ustawianie (możliwe jest wyłączenie trybu synergicznego i ustawianie parametrów manualnie)
 • 4-rolkowy podajnik drutu (dzięki czterem rolkom drut podawany jest równomiernie i z odpowiednią prędkością)
 • Wymienne rolki (dostępne są rolki do drutów o średnicy 0,6  0,8  1,0 i 1,2 mm)

3

 

Spawanie metodą TIG

 

Spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego to jedna z bardziej precyzyjnych metod spawania. Urządzenie pozwala w tym trybie na regulację prądu w zakresie od 10 do 200 A. Spawarka ta spawa prądem stałym co pozwala na spawanie metali takich jak stal, stal nierdzewna, miedź, mosiądz. Nie nadaje się jednak do spawania aluminium. Oto możliwe funkcje dostępne w tym trybie spawania:

 • 2T/4T (spawanie w dwutakcie i w czterotakcie)
 • HF (zajarzanie łuku bezdotykowe)
 • wypływ gazu po spawaniu (pozwala na wydłużenie osłony gazowej po spawaniu co zapobiega utlenianiu się spawu i dodatkowo schładza elektrodę, regulacja w zakresie 1-10 s)

4

 

Cięcie plazmą

 

Dzięki tej funkcji możemy ciąć metal strumieniem rozgrzanej plazmy. Urządzenie  pozwala na ustawienie prądu cięcia w zakresie 15 - 50 A. Pozwala to na przecięcie stali o maksymalnej grubości 14 mm. Funkcje dostępne w trybie cięcia:

 • wypływ gazu po cięciu (pozwala to na ostudzenie części eksploatacyjnych uchwytu spawalniczego co wydłuża ich żywotność)

5

 

Skład zestawu

 

 • Spawarka wielofunkcyjna Stahlwerk CTM-200 ST
 • Uchwyt spawalniczy TIG  WP 26F 4,5 m
 • Zestaw części eksploatacyjnych do uchwytu TIG
 • Uchwyt do cięcia plazmą AG-60/SG-55 5m
 • Zestaw części eksploatacyjnych do uchwytu plazmowego
 • Separator wody z manometrem i szybkozłączkami
 • Wąż przyłączeniowy z szybkozłączkami od urządzenia do odwadniacza, w komplecie 6-cio częściowy zestaw przyłączeniowy
 • Uchwyt spawalniczy MIG/MAG AK15 3m
 • Zestaw części eksploatacyjnych do uchwytu MIG/MAG
 • Kabel masy 5m
 • Uchwyt do spawania elektrodą otuloną 5m
 • Młotek spawalniczy
 • Szczotka druciana
 • Wąż do podłączenia gazu z szybkozłączką 5m
 • Rolki do podajnika drutu 0,6  0,8  1,0  1,2mm
 • Torba ochronna do przenoszenia urządzenia

Gwarancja

Na urządzenie przysługuje lat gwarancji. Klient ponosi koszty wysyłki do STAHLWERK Schweissgeräte GmbH. STAHLWERK ponosi koszty zwrotu towaru do klienta.

 1. Gwarant

Gwarantem jest firma:

STAHLWERK Schweissgeräte Deutschland GmbH

Mary-Anderson-Str. 6

53332 Bornheim

Telefon: +49 (0)228 24331713

Faks: +49 (0)228 24331723

E-mail: info@stahlwerk-schweissgeraete.de

www.stahlwerk-schweissgeraete.de

Gwarancja jest dochodzona przeciwko gwarantowi.

 1. Zakres osobisty

Gwarancja dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów.

 1. Zakres geograficzny

Gwarancja obowiązuje na całym świecie.

 1. Zakres materiałowy

Siedmioletnia gwarancja dotyczy wyłącznie spawarek elektronicznych, przecinarek plazmowych, ładowarek samochodowych, kaset filtracyjnych do przyłbic spawalniczych oraz kompresorów powietrza produkcji STAHLWERK, które zostały dostarczone przez STAHLWERK GmbH od 1 stycznia 2020 roku. W przypadku urządzeń dostarczonych przez STAHLWERK Schweissgeräte Deutschland GmbH do 31.12.2019 nadal obowiązuje poprzednia pięcioletnia gwarancja, która ma taką samą treść jak aktualna gwarancja siedmioletnia, z wyjątkiem krótszego okresu gwarancyjnego.

 1. Zakres techniczny

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy znajdujące się w obudowie urządzenia. W szczególności w przypadku spawarek dotyczy to płytki drukowanej i falownika. Nie rozciąga się na obudowę i jej elementy zewnętrzne oraz części przyłączeniowe, takie jak wiązka przewodów lub zacisk uziemiający w przypadku urządzeń spawalniczych. Nie obejmuje również dostarczonych akcesoriów, które nie są używane wewnątrz urządzenia.

 1. Treść roszczenia gwarancyjnego

Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw wszelkich uszkodzonych części objętych gwarancją.

 1. Kolejna autoryzacja dostawy

Firma STAHLWERK Schweissgeräte Deutschland GmbH jest uprawniona do dostarczenia nowego urządzenia zamiast naprawy.

 1. Zastępcze upoważnienie dla wycofanych modeli

Jeżeli w momencie zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego urządzenie tej samej konstrukcji nie jest już sprzedawane przez STAHLWERK SchweissgeräteGmbH lub producenta urządzenia, STAHLWERK Schweissgeräte GmbH jest uprawniona do dostarczenia klientowi urządzenia, które w pełni spełnia wymagania techniczne urządzenia , ma taką samą lub wyższą jakość, w celu spełnienia jego roszczenia gwarancyjnego, nie dostarcza identycznego urządzenia. Równoważność nie zależy od wartości wymiany w momencie roszczenia gwarancyjnego, ale od wartości w momencie zakupu.

 1. Wyłączenie dalszych roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych

Dalsze roszczenia z gwarancji nie istnieją. W szczególności nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze, a w szczególności o odszkodowanie za szkody wtórne.

 1. Czas trwania i początek gwarancji

Okres gwarancji wynosi siedem lat i rozpoczyna się z chwilą odbioru towaru. Przykład: Odbiór towaru 30.06.2012. Początek okresu gwarancyjnego: 30.06.2012. Koniec okresu gwarancyjnego: 29.06.2027.

 1. Związek z roszczeniami prawnymi

Gwarancja obowiązuje dodatkowo do ustawowych roszczeń z tytułu wad. Nie są one w żaden sposób ograniczone gwarancją.

 1. Egzekwowanie

Gwarancja jest realizowana poprzez skierowanie żądania naprawy w formie tekstowej do STAHLWERK Schweissgeräte GmbH i przesłanie urządzenia do STAHLWERK Schweissgeräte GmbH. Do zachowania okresu gwarancyjnego (= koniec okresu gwarancyjnego, patrz punkt 10 powyżej) wystarczy otrzymanie zgłoszenia naprawy w formie tekstowej w okresie gwarancyjnym, jeżeli towar zostanie następnie odebrany przez STAHLWERK Schweissgeräte GmbH w ciągu jednego tygodnia od zakończenia okresu gwarancyjnego. okres gwarancji.

 1. Koszty wysyłki

Klient ponosi koszty wysyłki do STAHLWERK Schweissgeräte GmbH. STAHLWERK ponosi koszty zwrotu towaru od producenta STAHLWERK Schweissgeräte GmbH do klienta.

Jeżeli miejsce prowadzenia działalności przez kupującego w momencie zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego różni się od jego miejsca prowadzenia działalności w momencie zakupu oraz jeżeli miejsce prowadzenia działalności w momencie złożenia wniosku gwarancyjnego nie znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Norwegia lub Szwajcaria, STAHLWERK Schweissgeräte GmbH ponosi tylko koszty Zwrotu, które powstałyby w przypadku zwrotu do siedziby kupującego w momencie zawarcia umowy kupna. Ze względu na dodatkowe koszty STAHLWERK Schweissgeräte GmbH może uzależnić zwrot od wcześniejszego zwrotu pieniędzy przez kupującego.

 1. Ważność gwarancji również w przypadku zwykłego zaniedbania ze strony klienta

Gwarancja obowiązuje również wtedy, gdy sprawa gwarancyjna była spowodowana zwykłym niedbalstwem ze strony klienta. Zwykłe zaniedbanie, które nie ma wpływu na roszczenie gwarancyjne, ma miejsce, gdy uszkodzenie przedmiotu zakupu jest spowodowane niedbalstwem, które może przydarzyć się każdemu, nawet przy zachowaniu oczywistych wymagań dotyczących dbałości.

 1. Wykluczenie gwarancji

Gwarancja jest wykluczona:

- jeżeli wada powstała w wyniku umyślnego lub rażącego niedbalstwa niewłaściwego obchodzenia się z zakupionym przedmiotem.

 
Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska 0 zł

Wybrane opinie