Główne wady i niezgodności spawalnicze II

27.10.2021

Proces spawania polega na łączeniu materiałów poprzez ich nagrzewania i topienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania materiału dodatkowego czyli tak zwanego spoiwa. Efektem tego procesu jest spoina i nią w tym artykule się zajmiemy a konkretnie omówimy główne wady i niezgodności wraz z podaniem możliwych przyczyn i zapobieganiem ich powstania.

Na początek trzeba rozróżnić wadę od niezgodności spawalniczej. Wadą spoiny jest niespełnienie określonych oczekiwań ustalonych przed procesem spawania do tego stopnia iż powoduje to jej dyskwalifikację i konieczna jest jej naprawa. Natomiast niezgodność spawalnicza to pewna niedoskonałość złącza, która nie musi powodować dyskwalifikacji spoiny o ile nie przekracza norm granicznych. 

Główne wady spawalnie : 

 • brak przetopu,
 • porowatość,
 • wtrącenia zużli,
 • podtopienie,
 • nadmierna asymetria spoiny pachwinowej,
 • nadmiar metalu spoiny,
 • nadmierna penetracja,
 • pęknięcia (np. na gorąco),
 • brak penetracji,
 • przesunięcie brzegów,
 • pęknięcia kraterów i kratery z wgłębieniami,
 • odpryski.

 

Nadmierna penetracja
Możliwe przyczyny  Zapobieganie
Zbyt duża energia liniowa dostarczana do złącza Zmniejsz ilość energii liniowej 
Zbyt duża szczelina Stosuj mniejszą szczelinę
Zbyt mała wysokość progu Zwiększ wysokość progu
   
Pęknięcia (np. na gorąco)
Możliwe przyczyny Zapobieganie
Zbyt mała szerokość względem głębokości spoiny Upewnij się, że stosunek szerokości do głębokości spoiny wynosi ponad 1 przy stali niestopowej / ponad 1,5 przy stali nierdzewnej
Wysokie naprężenia ze względu na dużą rozszerzalność cieplną Stosuj techniki przygotowania krawędzi spawanych i spasowania złączy zapewniające zminimalizowanie naprężeń spawalniczych
Wysoka zawartość węgla w spoinie Stosuj materiał dodatkowy o niskiej zawartości węgla
Błędny materiał dodatkowy Stosuj właściwy materiał dodatkowy
Segregacja zanieczyszczeń do środka spoiny Wybierz materiał podstawowy z mniejszą ilością zanieczyszczeń

 

Brak penetracji
Możliwe przyczyny Zapobieganie
Wadliwie zaprojektowane lub źle przygotowane złącze Zwiększ odstęp rowka lub zmniejsz wysokość progu
Nadmierna długość łuku Stosuj krótszy łuk/zmniejsz napięcie spawania
Zbyt duża średnica elektrody Stosuj mniejszą elektrodę
Nadmierna prędkość spawania Zmniejsz prędkość spawania
Zbyt niska energia liniowa Zwiększ wielkość energii liniowej

 

Przesunięcie brzegów
Możliwe przyczyny Zapobieganie
Niewłaściwe spasowanie złącza przed spawaniem Prawidłowo spasuj spawane elementy
Odkształcenia podczas spawania Sztywno połącz ze sobą spawane elementy i stosuj prawidłową kolejność spawania
Pękanie spoin sczepnych podczas spawania Wykonuj spoiny sczepne zgodnie z zasadami
Niewłaściwa tolerancja podzespołów spawalniczych Sprawdź tolerancje
   

 

Pęknięcia kraterów i kratery z wgłębieniami
Możliwe przyczyny Zapobieganie
Nieprawidłowa technika podczas kończenia spawania  Zakończ spawanie poprzez przeniesienie łuku lekko wstecz lub w rowek spawalniczy
Natychmiastowe krzepnięcie dużego jeziorka spawalniczego po zgaszeniu łuku Stopniowo zmniejszaj prąd spawania, aby zredukować rozmiar jeziorka
   

 

Odpryski
Możliwe przyczyny Zapobieganie
Nieodpowiednie parametry spawania Dostosuj parametry spawania
Zbyt długi łuk/zbyt wysokie napięcie spawania Stosuj krótszy łuk/zmniejsz napięcie spawania
Zanieczyszczenia na krawędziach spawanych materiału lub materiale dodatkowym, np. rdza Zeszlifuj brzegi spawanego materiału i zastosuj czysty materiał dodatkowy
Magnetyczne ugięcie łuku Zmień położenie zacisku masy / spawaj w kierunku zacisku / skieruj elektrodę/uchwyt w kierunku ugięcia łuku