Bezpieczeństwo i zagrożenia podczas spawania

23.06.2022

Spawanie łukowe, jak każdy proces przemysłowy, stwarza wiele zagrożeń. Jednak spawanie jest bezpiecznym procesem pod warunkiem wcześniejszego przeprowadzenia oceny ryzyka, przestrzegania jej ustaleń i stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego. Należy zawsze używać certyfikowanego sprzętu ochronnego do spawania.

JASNE ŚWIATŁO / PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE W PROCESIE SPAWANIA

Łuk elektryczny niezaprzeczalnie kojarzy się ze spawaniem, ale za pięknem światła i iskier kryje się również niebezpieczeństwo. Patrzenie na łuk bez odpowiedniej ochrony oczu może trwale uszkodzić wzrok. Nawet krótkotrwała ekspozycja może spowodować oparzenie powierzchni oka, wywołując tzw. „Arc Eye” lub „Flash burn”. Promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone oraz elementy widoczne, takie jak rozpryski gorącego materiału, mogą uszkodzić oczy i powodować poparzenia nieosłoniętej skóry.

OCHRONA OCZU PODCZAS SPAWANIA

Oczy spawacza wymagają skutecznej i zatwierdzonej ochrony w postaci odpowiednio dobranej przyłbicy spawalniczej i filtrów. Filtry ADF (Auto Darkening Filter — filtr samościemniający) i filtry pasywne (szklane filtry spawalnicze w zatwierdzonych odcieniach) do przyłbic spawalniczych zapewniają 100% ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Przyłbice spawalnicze lub inne osłony twarzy są noszone przez dłuższy czas. Ich klasa ochrony, waga oraz wyważenie znacznie różnią się od siebie, dlatego ważne jest, aby dobrać model i poziom ochrony odpowiednio do konkretnych potrzeb i indywidualnych uwarunkowań. Przyłbice spawalnicze lub osłony twarzy z automatycznie przyciemnianymi filtrami spawalniczymi ułatwiają i przyspieszają pracę w całym procesie spawania.

OCHRONA PŁUC PODCZAS SPAWANIA

Jedną z opcji jest przyłbica spawalnicza lub osłona z uszczelnieniem twarzy. Zapewniają one odpowiedni system wentylacji z czystym powietrzem do oddychania, który chroni spawacza przed codziennym narażeniem na rakotwórcze opary, gazy i substancje chemiczne.

Te systemy wentylacyjne nazywane są spawalniczymi aparatami oddechowymi oraz systemami PAPR. Kompletny aparat oddechowy składa się z modułu filtra, węża i przyłbicy.

Aparaty oddechowe dla spawaczy posiadają oficjalną klasyfikację według poziomu ochrony użytkownika, tj. skuteczności filtrowania zanieczyszczonego powietrze w środowisku spawania.

Ta klasyfikacja nie oznacza jedynie skuteczności filtra w systemie. Jest to całkowita ocena szczelności aparatu oddechowego i nazywana jest wskaźnikiem całkowitego przenikania wewnętrznego (TIL).