Główne wady i niezgodności spawalnicze I

08.10.2021

Proces spawania polega na łączeniu materiałów poprzez ich nagrzewania i topienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania materiału dodatkowego czyli tak zwanego spoiwa. Efektem tego procesu jest spoina i nią w tym artykule się zajmiemy a konkretnie omówimy główne wady i niezgodności wraz z podaniem możliwych przyczyn i zapobieganiem ich powstania.

Na początek trzeba rozróżnić wadę od niezgodności spawalniczej. Wadą spoiny jest niespełnienie określonych oczekiwań ustalonych przed procesem spawania do tego stopnia iż powoduje to jej dyskwalifikację i konieczna jest jej naprawa. Natomiast niezgodność spawalnicza to pewna niedoskonałość złącza, która nie musi powodować dyskwalifikacji spoiny o ile nie przekracza norm granicznych. 

Główne wady spawalnie : 

 • brak przetopu,
 • porowatość,
 • wtrącenia zużli,
 • podtopienie,
 • nadmierna asymetria spoiny pachwinowej,
 • nadmiar metalu spoiny,
 • nadmierna penetracja,
 • pęknięcia (np. na gorąco),
 • brak penetracji,
 • przesunięcie brzegów,
 • pęknięcia kraterów i kratery z wgłębieniami,
 • odpryski.

 

Brak przetopu
Możliwe przyczyny  Zapobieganie
Zbyt wąskie przygotowanie złącza Upewnij się, czy złącze jest przygotowane wystarczająco szeroko
Niewłaściwy kąt ustawienia uchwytu/elektrody Upewnij się, że kąt ustawienia uchwytu/elektrody zapewni odpowiednie wtopienie boczne
Zbyt wysoki prąd lub za niska prędkość spawania powodują nadpływanie jeziorka przed łuk spawalniczy, co prowadzi do braku przetopu Wybierz odpowiednie parametry (wysoki prąd i krótki łuk oraz niezbyt wysoką prędkość spawania), aby zapewnić odpowiednie wtopienie bez podtapiania
Zanieczyszczenie obszaru złącza spawanego Wyczyść krawędzie złącza
Spawanie pionowo w dół Spawanie pionowo w dół
Zbyt długi łuk/zbyt wysokie napięcie spawania Użyj krótszego łuku/niższego napięcia
Użyj krótszego łuku/niższego napięcia Użyj krótszego łuku/niższego napięcia

 

Porowatość
Możliwe przyczyny Zapobieganie
Niedostateczna osłona gazowa Zapewnij odpowiednio szczelną osłonę gazową, zredukuj nadmierny wypływ gazu, unikaj turbulencji jeziorka spawalniczego oraz podmuchów powietrza
Wilgotna elektroda Wysusz elektrodę
Zanieczyszczenie obszaru złącza spawanego, np. rdza, podkład Wyczyść krawędzie złącza
Zbyt długi łuk/zbyt wysokie napięcie spawania Zmniejsz napięcie spawania
Zbyt niska energia liniowa Stosuj wyższą energię liniową

 

Wtrącenia żużli
Możliwe przyczyny Zapobieganie
Przerwy spowodowane nieodpowiednim nakładaniem się sąsiadujących ściegów Zastosuj odpowiedni rozmiar i kąt ustawienia elektrody oraz techniki spawania gwarantujące wykonanie gładkiego ściegu spoiny
Niewystarczające usunięcie żużla Usuwaj żużel pomiędzy kolejnymi partiami spawania
Zbyt niska energia liniowa Zbyt niska energia liniowa
Nadpływanie żużla przed łuk spawalniczy Skieruj łuk w kierunku jeziorka spawalniczego
Zbyt wąskie złącze Zwiększ kąt ukosowania

 

Podtopienie
Możliwe przyczyny Zapobieganie
Zbyt długi łuk/zbyt wysokie napięcie spawania Zmniejsz napięcie spawania
Niewłaściwy kąt ustawienia elektrody Prowadź elektrodę pod właściwym kątem
Zbyt rozległe ruchy zakosowe elektrody Stosuj prawidłową technikę spawania zakosami, przytrzymując elektrodę na brzegach wykonywanego ściegu
Zbyt wysoki prąd spawania Zmniejsz prąd spawania
Zbyt duża grubość spoiny Stosuj spawanie wielościegowe

 

Nadmierna asymetria spoiny pachwinowej
Możliwe przyczyny Zapobieganie
Niewłaściwy kąt ustawienia uchwytu/elektrody Stosuj właściwy kąt ustawienia uchwytu/elektrody
Zbyt duże jeziorko spawalnicze Zredukuj współczynnik natapiania
Magnetyczne ugięcie łuku Przesuń zacisk masy, użyj możliwie najkrótszego łuku, zmniejsz prąd spawania, ustaw uchwyt/elektrodę pod kątem przeciwnym do kierunku jarzenia łuku i/ lub używaj źródła prądu przemiennego (AC)

 

Nadmiar metalu spoiny
Możliwe przyczyny Zapobieganie
Zbyt dużo materiału dodatkowego dla stosowanej prędkości spawania Przyspiesz spawanie lub zredukuj ilość materiału dodatkowego
Zbyt duża średnica elektrody Użyj elektrody o mniejszej średnicy lub zwiększ kąt ukosowania
Zbyt mały lub niezukosowany rowek Zbyt mały lub niezukosowany rowek
Zbyt niska energia liniowa Stosuj wyższą energię liniową