Elektrody do spawania

Elektroda otulona składa się z rdzenia, który jest zazwyczaj podobny do materiału bazowego oraz otuliny, która podczas spalania wytwarza następujące topniki: 

 

  • gazy osłaniające miejsce spawania, 

  • odtleniacze, 
  • żużel, który spowalnia stygnięcie spoiny, 
  • związki wzbogacające spoinę w różne dodatki stopowe,
  • związki zwiększające stabilność łuku oraz ułatwiające zajarzenie elektrody.

Elektrody w zależności od składu otuliny można podzielić na rutylowe, zasadowe, celulozowe oraz ich mieszanki, jak rutylowo-zasadowe, czy rutylowo-celulozowe. 

Elektrody rutylowe charakteryzują się łatwością spawania i ładnym wyglądem spoiny, zalecane są do spawania stali dobrze spawalnych.

Elektrody zasadowe cechują się bardzo mocnymi spoinami jednak wymagają większych prądów spawania oraz suszenia przed użyciem w celu zapewnienia odpowiedniej charakterystyki. 

Elektrody celulozowe, dzięki specyficznemu składowi otuliny, doskonale sprawdzają się podczas spawania w pozycji PG (z góry na dół) w związku z tym mogą być wykorzystywane do spoin obwodowych. 

Elektrody rutylowo-celulozowe są bardzo uniwersalne, idealne do spawania w różnych pozycjach, a dodatkowo stosując elektrodę tego typu otrzymamy spoinę o ładnym wyglądzie.

Elektrody rutylowo-zasadowe doskonale sprawdzają się podczas spawania obwodowego rur o małej lub średniej średnicy. 

Uniwersalna, średnio otulona elektroda rutylowa ogólnego zastosowania. OVERCORD E charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi oraz bezproblemowym zajarzeniem
Elektroda rutylowa OVERCORD E 1,6 / 250 mm
Uniwersalna, średnio otulona elektroda rutylowa ogólnego zastosowania. OVERCORD E charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi oraz bezproblemowym
Elektroda rutylowa OVERCORD E 2,0 / 300 mm
Uniwersalna, średnio otulona elektroda rutylowa ogólnego zastosowania. OVERCORD E charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi oraz bezproblemowym
Elektroda rutylowa OVERCORD E 2,5 / 350 mm
Uniwersalna, średnio otulona elektroda rutylowa ogólnego zastosowania. OVERCORD E charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi oraz bezproblemowym
Elektroda rutylowa OVERCORD E 3,2 / 350 mm
Uniwersalna, średnio otulona elektroda rutylowa ogólnego zastosowania. OVERCORD E charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi oraz bezproblemowym
Elektroda rutylowa OVERCORD E 4,0 / 350 mm
Uniwersalna, średnio otulona elektroda rutylowa ogólnego zastosowania. OVERCORD E charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi oraz bezproblemowym
Elektroda rutylowa OVERCORD E 5,0 / 450 mm
Uniwersalna elektroda zasadowa, wykonana w technologii podwójnej otuliny.   Elektroda zasadowa SPEZIAL jest bardzo ceniona przez doświadczonym spawaczy
Elektroda zasadowa SPEZIAL 2,5 / 350 mm
Uniwersalna elektroda zasadowa, wykonana w technologii podwójnej otuliny.   Elektroda zasadowa SPEZIAL jest bardzo ceniona przez doświadczonym spawaczy
Elektroda zasadowa SPEZIAL 3,2 / 350 mm
Wszechstronna elektroda do spawania BASOWELD S w podwójnej otulinie rutylowo-zasadowej.  Cechą charakterystyczną elektrody BASOWELD S jest jej stabilny, bardzo skoncentrowany
Elektroda rutylowo-zasadowa BASOWELD S 2,5 / 350 mm
Wszechstronna elektroda do spawania BASOWELD S w podwójnej otulinie rutylowo-zasadowej.  Cechą charakterystyczną elektrody BASOWELD S jest jej stabilny, bardzo
Elektroda rutylowo-zasadowa BASOWELD S 3,2 / 350 mm
Wszechstronna elektroda do spawania BASOWELD S w podwójnej otulinie rutylowo-zasadowej.  Cechą charakterystyczną elektrody BASOWELD S jest jej stabilny, bardzo
Elektroda rutylowo-zasadowa BASOWELD S 4,0 / 450 mm
Wszechstronna elektroda do spawania BASOWELD S w podwójnej otulinie rutylowo-zasadowej.  Cechą charakterystyczną elektrody BASOWELD S jest jej stabilny, bardzo
Elektroda rutylowo-zasadowa BASOWELD S 5,0 / 450 mm
Rutweld 12 to średnio otulona elektroda rutylowo-celulozowa do spawania we wszystkich pozycjach. Cechą charakterystyczną tej elektrody jest doskonałe zajarzenie zarówno pierwotne jak
Elektroda rutylowo-celulozowa RUTWELD 12 2,0
Rutweld 12 to średnio otulona elektroda rutylowo-celulozowa do spawania we wszystkich pozycjach. Cechą charakterystyczną tej elektrody jest doskonałe zajarzenie zarówno pierwotne jak
Elektroda rutylowo-celulozowa RUTWELD 12 2,5
Rutweld 12 to średnio otulona elektroda rutylowo-celulozowa do spawania we wszystkich pozycjach. Cechą charakterystyczną tej elektrody jest doskonałe zajarzenie zarówno pierwotne jak
Elektroda rutylowo-celulozowa RUTWELD 12 3,2
Rutweld 12 to średnio otulona elektroda rutylowo-celulozowa do spawania we wszystkich pozycjach. Cechą charakterystyczną tej elektrody jest doskonałe zajarzenie zarówno pierwotne jak
Elektroda rutylowo-celulozowa RUTWELD 12 4,0
INOX 308L to elektroda rutylowa przeznaczona do spawania stali nierdzewnych.  Charakteryzuje się bardzo dobrym zajarzaniem zarówno pierwotnym jak i wtórnym a skupiony
Elektrody do nierdzewki INOX 308L 2,0 / 300 mm
INOX 308L to elektroda rutylowa przeznaczona do spawania stali nierdzewnych.  Charakteryzuje się bardzo dobrym zajarzaniem zarówno pierwotnym jak i wtórnym a skupiony
Elektrody do nierdzewki INOX 308 L 2,5 / 300 mm
INOX 308L to elektroda rutylowa przeznaczona do spawania stali nierdzewnych.  Charakteryzuje się bardzo dobrym zajarzaniem zarówno pierwotnym jak i wtórnym a skupiony
Elektrody do nierdzewki INOX 308 L 3,2 / 350 mm
INOX 308L to elektroda rutylowa przeznaczona do spawania stali nierdzewnych.  Charakteryzuje się bardzo dobrym zajarzaniem zarówno pierwotnym jak i wtórnym a skupiony
Elektrody do nierdzewki INOX 308 L 4,0 / 350 mm
INOX 316L to elektroda  przeznaczona do spawania austenitycznych stali kwasoodpornych.  Charakteryzuje się bardzo dobrym zajarzaniem zarówno pierwotnym jak
Elektrody do nierdzewki INOX 316L 2,0 / 300 mm
INOX 316L to elektroda  przeznaczona do spawania austenitycznych stali kwasoodpornych.  Charakteryzuje się bardzo dobrym zajarzaniem zarówno pierwotnym jak
Elektrody do nierdzewki INOX 316L 2,5 / 300 mm
INOX 316L to elektroda  przeznaczona do spawania austenitycznych stali kwasoodpornych.  Charakteryzuje się bardzo dobrym zajarzaniem zarówno pierwotnym jak
Elektrody do nierdzewki INOX 316L 3,2 / 350 mm
INOX 316L to elektroda  przeznaczona do spawania austenitycznych stali kwasoodpornych.  Charakteryzuje się bardzo dobrym zajarzaniem zarówno pierwotnym jak
Elektrody do nierdzewki INOX 316L 4,0 / 350 mm